Logo PQA

Oprichting van onze groepering « Producenten van Gedifferentieerde Kwaliteit ». Sinds 20 april 2018 wordt onze groepering « Producenten van Gedifferentieerde Kwaliteit » officieel erkend door het Waalse Gewest.